derviş yasin ve beyitleri

Derviş Yasin 1977 doğumlu olup 2002 yılında bir arkadaşıyla birlikte kendilerine bir mürşid-i kamil bulmaya karar verirler.Allah (cc) derviş yasin'e şeyh CELAL EFENDİ'yi nasip eder. Derviş yasin bu tarihten sonra şeyh CELAL EFENDİ'nin diz çöker.diğer arkadaşıyla yolu ayırılır.Derviş yasin şeyh CELAL EFENDİ'nin yanında nefis terbiyesine ve efendisin hizmetine talip olur.

                 Derviş yasin bu süre içerisinde bir arpa boyu yol alamamıştır.Efendisinden birçok kerametlere şahit olmuştur.Yol alamamasının tek sebebini cehaletine ve ferasetsizliğine bağlamaktadır.

                                                   BEYİTLERİ

  BÖYLE SULTAN VARMIDIR                             ŞEYHİM CELAL BABAMIN

Rabbim cihana baktı                                          Bu şer gafletten uyan

Efendimi yolladı                                                 Gel bu yolda sende yan

Alem nurla kaplandı                                           Aşkı derya-i cihan

Böyle sultan varmıdır                                          Şeyhim CELAL BABA'mın

 

Dergah rahmet kapısı                                         Misk-amberle doldurdu

Şeyhim himmet deryası                                      Nuru ile yoğurdu

Peygamberin varisi                                            Dünyası hiç gülmedi

Böyle sultan varmıdır                                         Şeyhim CELAL BABA'mın

 

Gardaş sen gel bu yola                                     Dünyaya nizam gerek

Bakma sağ ile sola                                           Kıtmire sahip gerek

Aslını onda ara                                                Yolunda olmak gerek

Böyle sultan varmıdır                                        Şeyhim CELAL BABA'mın

 

Bir kez gelsen yanına                                      Dervişleri toplamış

Kalmaz gam ile tasa                                       Allah(cc) yoluna salmış

İstemez başka sefa                                         Kimler gelip görmemiş 

Böyle sultan varmıdır                                      Şeyhim CELAL BABA'mı

 

Yasin tevbe et de bul                                     Yasin sen bu aşk ile

Yoluna ol köle kul                                         Varamazsın bir yere

Odur peygambere yol                                    Gel yanına gör hele

Böyle sultan varmıdır                                      Şeyhim CELAL BABA'mın

                                       


              DERVİŞİ  NURUNA GARK ET ALLAH'IM
                           

                   Aleme RABBİM nazar edince
                   Dervişler aşka gelip coşunca
                  Kıyamet kapıya gelip çatınca
                  Dervişi nuruna garket Allah'ım
              
                 Peygamber Hirada görev alınca
                 Ümmeti aşk ile iman edince
                 Gülleri bir bir şehit olunca
                 Dervişi nuruna garket Allah'ım

                 Ebubekir aşk ile sadık olunca
                 Hattabı Ömer adil olunca
                 Osmanı Zinnureyn kur-an yazınca
                 Dervişi nuruna garket Allah'ım

                 Geylani sırrını dağıttığında
                 Hallacı enel hak deyip dönende
                 Efendim halkada ALLAH diyende
                 Yasin'i nuruna garket Allah'ım. 

       DERVİŞ YASİN                                                                                   GELİN ALLAH DİYELİM         

Aşkın od u cehennem narı                                                             Dervişan bahçesinde.
Rabbim alma benden yarı                                                              Gül açmış yüreğinde,
Bir gün mecnun görürse                                                                  Hikmet var sözlerinde,
 Terk eyler bu diyarı                                                                         Gelin ALLAH diyeim.

 öyle bir sevdaya düştüm                                                                Habibinin  sevdiği
Kevser sularından içtim                                                                   Abdul Kadir Geylani
 Yarin elinden tutupta                                                                       Son nefesinde dahi
 sırat köprüsünü geçtim                                                                    Gelin Allah diyelim.

 Bülbül dedi derdim var                                                                    Sultanımın yolunda
 Aşk dolu şerbetim var                                                                      Kıl şefaat onlara
 Neyleyim ben alemi                                                                           Zafranda bu halkada
 Nur yüzlü cananım var                                                                     Gelin Allah diyelim.

 Dediler bu dünya boş                                                                         ALLAH diyen nur olur
 Gam-ı efkarı nahoş                                                                              Habibine vurulur
sonunda vuslat varsa                                                                           Sultanlarda kul olur
cehennem narıda hoş.                                                                         Gelin allah diyelim.
                              DERVİŞ YASİN.

                                

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !